English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức tuyển sinh sớm (05-06-2024 14:21)
Góp ý

 

Căn cứ thông báo số 565/TB-ĐHH ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về việc đăng ký xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức tuyển sinh sớm; Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2024 (HĐTS); Hội đồng tuyển sinh thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển như sau:

 

 

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 06/4/2024 đến 17 giờ ngày 20/6/2024.

- Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17 giờ ngày 25/6/2024.

 

 

 

Liên kết
×