English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tham dự triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ (05-10-2015 00:00)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ hợp tác về giáo dục và đào tạo, Đại học Huế phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ” với sự tham gia của 40 trường Đại học đến từ Hoa Kỳ. Đây là dịp cho các sinh viên, cán bộ và giảng viên ở khu vực miền Trung được tiếp cận trực tiếp các cơ hội học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ, được cung cấp thông tin về các chương trình học bổng, cũng như được hướng dẫn cách thức xin thị thực du học và giải đáp các thắc mắc liên quan.

 

Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 8:00 – 11:30 ngày 09 tháng 10 năm 2015.

- Địa điểm: tại Đại học Huế, 03 Lê Lợi, thành phố Huế.

Đại học Huế trân trọng thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này cho các sinh viên, cán bộ và giảng viên được biết và tham dự. Danh sách tham dự xin gửi đến Đại học Huế (qua Ban Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 3894999, email: ofic@hueuni.vn) trước ngày 05 tháng 10 năm 2015.

Liên kết
×