English | Français   rss
Liên kết
Chương trình nghiên cứu ngắn hạn ở Hồng Kông do United Board tài trợ (29-10-2015 03:02)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình nghiên cứu ngắn hạn tại Viện Nghiên cứu Nâng cao về Văn hóa và Thần học châu Á (Institute for Advanced Study in Asian Cultures and Theologies - IASACT), thuộc Đại học Chung – Chi (Hồng Kông) theo chương trình hỗ trợ các học giả châu Á của Quỹ United Board, cụ thể như sau:

1. Thời gian hỗ trợ nghiên cứu:

04 tuần (từ 29/5/2016 - 25/6/2016)

2.      Điều kiện dự tuyển:

-         Là học giả về văn hóa, thần học và tôn giáo Châu Á

-         Đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc đang trong thời gian viết luận án;

-         Đang công tác tại các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

3.      Hồ sơ dự tuyển:

-         Mẫu đơn đăng ký, có tại website: www.theology.cuhk.edu.hk/academics/iasact

-         Đề cương nghiên cứu;

-         Sơ yếu lý lịch;

-         Thư giới thiệu.

4.      Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển đến địa chỉ:

Prof. Simon S. M. KWAN
Associate Dean, the IASACT
Divinity School of Chung Chi College
The Chinese University of Hong Kong, Shatin, N.T., Hong Kong

hoặc gửi bản điện tử đến email: iasact@cuhk.edu.hk

trước ngày 08/01/2016

            Vui lòng tham khảo file đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Liên kết
×