English | Français   rss
Liên kết
Chương trình học bổng MOBILE+. (03-11-2015 08:19)
Góp ý

Chương trình MOBILE+ Project – MOBility for International Learning Experiences do Đại học Porto, Bồ Đào Nha điều phối nằm trong chương trình Eramus + do Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết giữa Bồ Đào Nha và các quốc gia đối tác thông qua các chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên, cụ thể như sau:

 1.  Các loại chương trình trao đổi:

- Chương trình trao đổi sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và cán bộ đào tạo (Thông tin chi tiết có tại website https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=ensino)

- Chương  trình trao đổi cán bộ hành chính. (Thông tin chi tiết có tại http://mobileplus.up.pt/public_files/Academic_offer_UPorto_2015-2016_Administrative_Staff.pdf)

2. Nộp hồ sơ:

- Hình thức:   Trực tuyến tại website: http://mobileplus.up.pt/apply

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 01 tháng 12 năm 2015.

4. Liên hệ:

Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Huế

Điện thoại: 054.3894999  hoặc e-mail: erasmus@hueuni.vn

 

Liên kết
×