English | Français   rss
Liên kết
Buổi diễn thuyết của đặc sứ khoa học Hoa Kỳ (04-12-2015 00:49)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đại học Huế vào ngày 08 tháng 12 năm 2015, Đặc sứ Khoa học chính phủ Hoa Kỳ Geraldine Richmond, Giáo sư Hóa học thuộc Đại học Oregon, Chủ tịch Hiệp hội vì Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ (AAAS) sẽ có buổi nói chuyện và giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Huế. Thông tin cụ thể như sau:

 

1. Thời gian: Từ 10:45 – 11:45 ngày 08 tháng 12 năm 2015

Chủ đề: “A Molecular Picture of Environmentally Important Processes at Water Surfaces”

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch)

 

 

2. Thời gian: Từ 13:45 – 14:45 ngày 08 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Trung tâm Học liệu - Đại học Huế, 20 Lê Lợi, thành phố Huế

Chủ đề: “The Unexpected Challenges, Opportunities and Rewards of a Career in Science”

 

Đại học Huế thông báo để các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tham dự.

Liên kết
×