English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021 (14-07-2021 15:26)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021.

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×