English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế vận động đóng góp 500.000.000 đồng ủng hộ quỹ vắc-xin COVID 19 (16-06-2021 10:19)
Góp ý

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát động chung tay quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19, Đại học Huế kêu gọi các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc phát huy tinh thần tương thân tương ái, vì hạnh phúc, sức khỏe của nhân dân, đóng góp vào quỹ để Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ Qũy Vắc-xin COVID 19, chung tay đẩy lùi, dập tắt đại dịch, mang lại bình yên, hạnh phúc cho mọi người.

 

 

 

Liên kết
×