English | Français   rss
Liên kết
Một số biện pháp phòng, chống COVID-19 (19-06-2021 10:21)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại công văn số 943/ĐHH-VP ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×