English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập từ ngày 02/3/2020 (28-02-2020 14:33)
Góp ý

Đại học Huế đã có Công văn số 239/ĐHH-VP ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập. Theo Công văn, Đại học Huế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:

 

1. Thông báo cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 02 tháng 3 năm 2020.

 

2. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 550/BGD&ĐT-GDTC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

 

3. Chỉ đạo bộ phận y tế của đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo sinh viên đến từ vùng dịch phải tiến hành khai báo để kiểm tra. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của sinh viên, viên chức và người lao động. Kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo Đại học Huế và cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý.

 

4. Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh của đơn vị trước 11 giờ 30 hằng ngày để Đại học Huế tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

5. Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế phối hợp với các đơn vị đào tạo tiến hành rà soát, cập nhật chỗ ở sinh viên ngoại trú của Đại học Huế để báo cáo cơ quan chức năng và thuận lợi cho công tác chỉ đạo khi có tình huống xảy ra.

 

Xem toàn văn thông báo ở file đính kèm:

CV_239_DHH_VP.PDF

 

 

Liên kết
×