English | Français   rss
Liên kết
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tri thức Việt Nam – châu Âu (18-09-2019 01:20)
  Ngày 11/9, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra tọa đàm chuyển giao công nghệ và tri thức Việt Nam – Châu Âu. Chi tiết...

Đại học Huế tham gia Hội thảo về chuyển giao tri thức và công nghệ tại Cần Thơ (01-04-2019 22:43)
  Trong khuôn khổ Dự án "Hợp tác giáo dục chuyển giao tri thức và công nghệ Châu Âu - Việt Nam (Dự án VETEC), Hội thảo với chủ đề "Chuyển giao tri thức và công nghệ tại Việt Nam: Các chiến lược và kế hoạch thực hiện" đã được khai mạc ngày 25/3/2019 tại Trường Đại học Cần Thơ. Tham dự hội thảo có đại biểu đến từ các trường đại học thành viên dự án (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế,... Chi tiết...

VETEC - Giáo dục về Chuyển giao Tri thức và Công nghệ giữa Châu Âu và Việt Nam (2016-2019)
  Dự án VETEC (Vietnamese - European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium) do Liên minh Châu Âu tài trợ, xây dựng mô hình đào tạo cho các đối tượng từ cán bộ đến nhà lãnh đạo nhằm hỗ trợ các trường đại học tại Việt Nam và các đơn vị liên quan nâng cao năng lực CGCN mở rộng các cơ hội chuyển giao tri thức. Đây là Dự án thuộc Chương trình Erasmus+ Key Action 2 (Hợp phần Nâng... Chi tiết...

Chuyên gia Đại học Groningen, Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm với Đại học Huế
  Trong các ngày từ 23 – 24/10/2018, ông Hoang Nguyen, Đại học Groningen, Hà Lan đã có đợt chia sẻ kinh nghiệm với Đại học Huế.  Chi tiết...

NutriSEA (2015 - 2018): mở mới chương trình Cử nhân An toàn Thực phẩm tại Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
  Với mục tiêu xây dựng năng lực để đảm bảo một mô hình chuỗi giá trị cho thực phẩm bền vững dựa trên khởi nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng cho các nguồn tài nguyên tự nhiên hỗ trợ sản xuất thực phẩm ở Đông Nam Á (Vietnam, Cambodia và Myanmar), tăng cường hợp tác đại học – doanh nghiệp, hợp tác vùng, quốc tế và mạng lưới, từ năm 2015 - 2018, Đại học Huế đã tham gia Dự án NutriSEA và đạt... Chi tiết...

Liên kết
×