English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế tại cuộc họp phiên thứ III năm 2018 (07-11-2018 13:26)
Góp ý

 

Ngày 6/11/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế đã ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp ngày 25/10/2018 về các vấn đề tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ.  

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×