English | Français   rss
Liên kết
Học bổng GE Foundation Scholar Readers 2016 (26-01-2016 03:08)
Góp ý

 

Học bổng trị giá 3000 USD dành cho sinh viên năm thứ 1 có thành tích học tập xuất sắc đang theo học các ngành kinh tế, quản trị, kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên.

 

Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 15/4/2016

Nộp hồ sơ tại địa chỉ: https://apply.scholarshipandmore.org/

Thông tin chi tiết xem file đính kèm. 

 

Liên kết
×