English | Français   rss
Liên kết
Gia hạn chương trình học bổng ALFABET và IMPAKT (29-12-2015 07:49)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia các chương trình học bổng thuộc dự án ALFABET và IMPAKT, cụ thể như sau:

  • Đối với Chương trình học bổng ALFABET:

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 06 tháng 01 năm 2016

  • Đối với Chương trình học bổng IMPAKT:

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 10 tháng 01 năm 2016

            Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng trên có tại các website:

Liên kết
×