English | Français   rss
Liên kết
Tham dự Hội thảo phổ biến chương trình hợp tác đào tạo với Đại học Ming Chi và Công ty Formosa (08-01-2016 03:07)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo giữa Đại học Huế, Đại học Ming Chi (Đài Loan) và Công ty Gang thép Formosa Hà Tĩnh, trong thời gian tới, Đại học Huế sẽ phối hợp với các đơn vị này tổ chức Hội thảo phổ biến chương trình hợp tác đào tạo dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, khoa học vật liệu và điện tử viễn thông. Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian:  10h00 ngày 13 tháng 01 năm 2016.

Địa điểm:   Phòng họp 1.1, tòa nhà Đại học Huế, 04 Lê Lợi, Huế.

Đối tượng: Sinh viên năm 1, 2, 3 thuộc các trường: Trường ĐHSP (Khoa Lý và Khoa Hóa), Trường ĐHKH (Khoa Lý, Khoa Hóa và Khoa Điện tử Viễn thông) và Trường  ĐHNL (Khoa Cơ khí – Công nghệ).

Danh sách sinh viên tham dự xin vui lòng gửi cho Đại học Huế (Ban Hợp tác Quốc tế (ĐT: 3894999, email: ofic@hueuni.vn) trước ngày 12 tháng 01 năm 2016.

       

Liên kết
×