English | Français   rss
Liên kết
Công bố danh sách thí sinh đạt kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế theo phương thức tuyển sinh riêng của các đơn vị đào tạo (16-06-2023 18:16)
Góp ý

Công bố danh sách thí sinh đạt kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế theo phương thức tuyển sinh riêng của các đơn vị đào tạo.

Các tin mới hơn
Liên kết
×