English | Français   rss
Liên kết
Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo Cử nhân Xét nghiệm Y học theo Tiêu chuẩn AUN - QA (04-07-2023 11:27)
Góp ý

Sáng ngày 04/7/2023, tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã diễn ra Lễ Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo theo Tiêu chuẩn AUN - QA lần thứ 335 của Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) đối với Chương trình đào tạo Cử nhân Xét nghiệm Y học. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên của Trường Đại học Y - Dược và của Đại học Huế tham gia đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN - QA (Phiên bản 4.0).

Tham dự buổi khai mạc có TS. Maria Elissa J. Lao và PGS.TS. Pakpong Pochanart - Đoàn Đánh giá ngoài AUN - QA; PGS.TS. Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế; GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; các phòng, khoa, giảng viên, sinh viên và các bên liên quan của Nhà trường thực hiện CTĐT được đánh giá đợt này.

 

Chương trình Cử nhân Xét nghiệm Y học được phát triển dựa trên sự tham khảo các chương trình giảng dạy từ các trường đại học trong nước và quốc tế, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Chương trình được thiết kế đảm bảo đáp ứng yêu cầu xây dựng chương trình học mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học tuyển sinh đầu tiên vào năm 2000 với 34 sinh viên và hiện nay đã mở rộng lên khoảng 120 đến 130 sinh viên mỗi năm. Qua 22 năm (2000-2022), nhiều cựu sinh viên ra trường đang làm việc cho các cơ sở y tế công lập hay tư nhân trong cả nước được đánh giá cao bởi năng lực và khả năng thích ứng với công việc. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với tổng số 133 tín chỉ. Trong đó, phần kiến thức đại cương chiếm 30 tín chỉ, kiến thức cơ sở ngành bao gồm 21 tín chỉ; kiến thức ngành bao gồm 51 tín chỉ và các kiến thức bổ trợ (tự chọn) gồm 24 tín chỉ. Sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành cũng được đảm bảo với số lượng tín chỉ thực hành chiếm 45,9% (61/133 tín chỉ).
 
 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược trình bày chặn đường tham gia đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN - QA; nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác ĐBCL và kiểm định đánh giá chất lượng CTĐT tại Nhà Trường.

 

Thay mặt Đoàn đánh giá ngoài của AUN-QA, TS. Maria Elissa J. Lao đã có bài phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong khu vực và hội nhập với thế giới. Đoàn đánh giá AUN - QA sẽ làm việc từ ngày 04/7/2023 đến ngày 06/7/2023 và sẽ tiến hành nhiều hoạt động chuyên môn như: Khảo sát nghiên cứu các tài liệu, báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo; Phỏng vấn các bên liên quan của CTĐT được đánh giá như lãnh đạo hội đồng khoa học, khoa, bộ môn, giảng viên, sinh viên, cán bộ phục vụ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; Khảo sát thực tế và đánh giá toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ, phương tiện hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động của sinh viên... Tiêu chuẩn AUN - QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) đánh giá chất lượng các CTĐT và các cơ sở giáo dục đại học nhằm thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực, hiệu quả cạnh tranh, phát triển bền vững và gắn kết giữa các trường đại học trong khu vực ASEAN.

 

 
Tổ chức kiểm định AUN (ASEAN University Network) là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN. AUN - QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.
 
 
Theo kế hoạch thực hiện chiến lược BĐCLGD ĐHH giai đoạn 2021 – 2025, về công tác Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Huế phấn đấu có 5% chương trình đào tạo đại học được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN – QA. Trong năm 2024 các chương trình đào tạo sau sẽ được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn này: Quản trị kinh doanh và Kế hoạch đầu tư - Trường Đại học Kinh tế, Sư phạm Toán tiếng Anh - Trường Đại học Sư phạm. 
 

 

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×