English | Français   rss
Liên kết
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI, năm 2023 (13-06-2023 17:14)
Góp ý

Đối tượng tham gia cuộc thi là : Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

 

 

LĨNH VỰC DỰ THI

 

Các ý tưởng/dự án khởi nghiệp mở rộng cho mọi lĩnh vực, ưu tiên cácgiải pháp về kinh tế bền vững.

Ý tưởng/dự án khởi nghiệp có thể phát triển từ các mô hình đã và đang hoạt động trong thực tiễn ở các địa phương và thế giới, từ kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

 

HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

 1. Hình thức đăng ký: trực tuyến tại địa chỉ: Đăng ký tham gia cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI, năm 2023 (google.com)
 2. THỜI HẠN: 17g00, ngày 30/6/2023

 

CÁC VÒNG THI

 1. Vòng 1: Ý tưởng (từ ngày 10/4/2023 đến ngày 30/6/2023) Ban Tổ chức tiến hành thu nhận các ý tưởng/dự án đăng ký tham gia cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo để chấm điểm, đánh giá và lựa chọn các ý tưởng/dự án xuất sắc tham gia Vòng 2
 1. Vòng 2: Phát triển dự án (từ ngày 01/7/2023 đến ngày 19/8/2023) Tổ chức gặp mặt nhóm tác giả tham gia cuộc thi được chọn vào Vòng 2, hỗ trợ các nhóm viết thuyết minh chi tiết và hoàn thiện ý tưởng, tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các nhóm, tổ chức đào tạo huấn luyện kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ lập kế hoạch, xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển thành một dự án để có thể hiện thực hóa ý tưởng trong thực tiễn. Kết thúc Vòng 2, Ban Giám khảo sẽ chấm hồ sơ các dự án, lựa chọn các dự án tiếp tục tham gia Vòng 3
 1. Vòng 3: Bán kết - Bảo vệ dự án (từ ngày 19/8/2023 đến ngày 09/9/2023) Các nhóm có dự án vào Vòng 3 tiếp tục được tham gia chương trình huấn luyện về phát triển dự án khởi nghiệp. Sau chương trình huấn luyện, các nhóm sẽ xây dựng tài liệu thuyết trình về dự án, trình bày và trả lời trước Ban Giám khảo để chọn các dự án vào Vòng 4
 1. Vòng 4: Chung kết - Gọi vốn đầu tư (từ ngày 10/9/2023 đến ngày 23/9/2023) Các dự án tham gia Vòng 4 sẽ tiếp tục được huấn luyện 1-1 về kỹ năng thuyết trình gọi vốn. Cuối Vòng 4, các dự án thuyết trình trước Ban Giám khảo và các nhà đầu tư. Thời gian thuyết trình tại Vòng 4 là 3 phút/dự án. Ban Giám khảo căn cứ kết quả thuyết trình các dự án để chọn ra các giải thưởng của cuộc thi

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

 1. Tính khả thi của dự án: năng lực đội nhóm thực hiện, nguồn lực triển khai, khả năng tiếp cận thị trường.
 2. Quy mô thị trường: Đối tượng, phân khúc khách hàng, nhu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của dự án.
 3. Mức độ sáng tạo của dự án: tính mới, khả năng tạo ra giá trị, tính bền vững.
 4. Tiềm năng phát triển của dự án bao gồm: doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án, khả năng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.
 5. Khả năng thuyết trình, trình bày dự án

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

+ 01 giải Nhất: 15.000.000đ + Giấy chứng nhận của Đại học Huế;

+ 01 giải Nhì: 10.000.000đ + GCN của Đại học Huế;

+ 01 giải Ba: 5.000.000đ + GCN của Đại học Huế;

+ 05 giải Khuyến khích: 3.000.000đ/giải + GCN của Đại học Huế.

+ 01 giải Logo được bình chọn nhiều nhất: 2.000.000đ + GCN của Đại học Huế;

+ 01 giải Ý tưởng được bình chọn trực tuyến: 2.000.000đ + GCN của Đại học Huế;

- Các giải thưởng khác do nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tài trợ (có tiêu chí chấm điểm riêng). 

 

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×