English | Français   rss
Liên kết
Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo (08-05-2023 16:22)
Góp ý

 

Đó là các nội dung được ký kết thỏa thuận giữa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa qua tại Huế. 

 

Theo thỏa thuận hợp tác hai bên sẽ tập trung vào các nội dung sau: Hợp tác tư vấn, phát triển các giải pháp chuyển đổi số giáo dục trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm mà hai Bên đã và đang triển khai; Hợp tác, tư vấn phát triển các chương trình đào tạo mới ở trình độ đại học và sau đại học, theo các hình thức đào tạo chính quy, từ xa, vừa học vừa làm; tư vấn, đánh giá chương trình đào tạo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn (nếu có); Hợp tác trong công nhận các tín chỉ trên cơ sở phù hợp với nội dung, chuẩn đầu ra của học phần trong các chương trình đào tạo của hai bên; Hợp tác triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn theo lĩnh vực chuyên môn mà hai Bên có thế mạnh; Hợp tác triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực chuyên môn của hai Bên;

 

Bên cạnh đó, hai bên sẽ hợp tác triển khai các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn; hợp tác phát triển các ấn phẩm tạp chí, số hóa tạp chí khoa học; Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà trường; quảng bá hình ảnh của mỗi bên; tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến các sinh viên và học viên; Hợp tác cùng xây dựng, tổ chức triển khai và tham gia các dự án quốc tế phù hợp với năng lực của mỗi bên; Hợp tác trong hoạt động trao đổi sinh viên, thực tập sinh, học viên, giảng viên; Hợp tác cùng thực hiện các công việc phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội…

 

Hai bên thống nhất định kỳ mỗi năm một lần trong tháng 12 sẽ cùng nhau tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đã được thực hiện trong năm và thống nhất kế hoạch hoạt động hợp tác cụ thể cho năm tiếp theo.

 

 

Liên kết
×