English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 04/5 đến hết ngày 09/5 (04-05-2021 08:40)
Góp ý

 

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Đại học Huế yêu cầu các đơn vị:

 

  1. Thông báo và tổ chức cho sinh viên học trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2021; khuyến cáo sinh viên không tập trung đông người, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. Tiếp tục thực hiện Công văn số 580/ĐHH-VP ngày 26 tháng 4 năm 2020 của Đại học Huế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Viên chức, người lao động và sinh viên, học viên trở lại Huế sau kỳ nghỉ 30/4 và 01/5 phải khai báo y tế trên ứng dụng Hue-S.
  3. Ban Đào tạo và Công tác sinh viên phối hợp với các đơn vị nắm bắt tình hình sinh viên ngoại trú, đôn đốc sinh viên khai báo y tế trên ứng dụng Hue-S. Trung tâm Phục vụ sinh viên triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh viên nội trú, trường hợp cần thiết báo cáo Giám đốc Đại học Huế để kịp thời chỉ đạo.
  4. Các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 (theo mẫu đính kèm) trước 18g00 hằng ngày cho Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế, địa chỉ phuongvp@hueuni.edu.vn.

 

 

 

Đại học Huế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×