English | Français   rss
Liên kết
Triển khai và đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 28/2/2021 (16-02-2021 11:51)
Góp ý

Thực hiện Thông báo số 55/TB-UBND ngày 06/2/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/2/2021, sau khi thống nhất ý kiến trong Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế, Giám đốc – Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

 

  1. Triển khai và đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 28/2/2021. Sau thời gian trên, Đại học Huế sẽ có hướng dẫn mới.
  2. Việc thực tập, thực tế của sinh viên và các lớp giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện khi có thông báo mới. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức cho 21 sinh viên hệ đào tạo giáo viên học tập trung ngày 22/2/2021 phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch.
  3. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc khai báo y tế khi trở lại làm việc.
  4. Hướng dẫn viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện Hướng dẫn bộ quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 214/BCĐ-VH ngày 10/12/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế.
  5. Tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học và tại nơi làm việc theo Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 và Quyết định số 189/QĐ-BCĐ ngày 3/10/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế.
  6. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với CDC tỉnh Thừa Thiên Huế, các trường, khoa, Trung tâm phục vụ Sinh viên để có phương án tầm soát dịch tễ kịp thời cho sinh viên Đại học Huế. Ban Đào tạo và Công tác sinh viên nắm bắt tình hình hình sinh viên ngoại tỉnh, phối hợp với Trung tâm Phục vụ sinh viên quản lý chặt chẽ sinh viên nội trú, thực hiện khai báo y tế đối với sinh viên trở lại ký túc xá sau Tết Nguyên Đán.
  7. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị mình; theo dõi chặt chẽ tình hình viên chức, người lao động và sinh viên trở về Huế từ các vùng dịch; tiếp tục thực hiện báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 cho Đại học Huế qua Văn phòng trước 16g00 hằng ngày.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×