English | Français   rss
Liên kết
Văn bản liên quan đến phòng, chống dịch COVID 19
Góp ý

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

 

- Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp, phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

 

II. VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Công văn số 2931/BGDĐT-GDĐH ngày 06 tháng 8 năm 2020 về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19

 

- Công văn số 307-CV/BCSĐ ngày 30 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

 

III. VĂN BẢN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Thông báo khẩn ngày 29 tháng 01 năm 2021

- Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng chống, dịch COVID-19.

- Thông báo số 339/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

- Văn bản số 1370/STP-XDKTVBQPPL ngày 17 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19

- Thông báo số 145/TB-BCĐ ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc bổ sung khu vực kiểm soát công dân từ vùng có dịch

- Thông báo số 143/TB-BCĐ ngày 12 tháng 8 năm 2020 về việc kiểm soát công dân từ vùng có dịch

- Văn bản số 7099 ngày 09 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn

 

- Thông báo khẩn số 02 ngày 07 tháng 8 năm 2020 liên quan đến lịch trình di chuyển của Bệnh nhân 684 và 749  

 

- Văn bản số 7071/UBND-VH ngày 06 tháng 8 năm 2020 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bênh COVID-19 

 

- Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

 

- Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

 

- Công Văn số 6846/UBND-VH ngày 02 tháng 08 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

 

- Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

 

- Văn bản số 6824/UBND-GD ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

- Công văn số 6751/UBND-CT ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai ứng dụng Bluezone

 

- Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới

 

- Công văn số 6667/UBND-GD ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19

 

- Công văn số 6608/UBND-VH ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường giám sát các đối tượng đến địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

- Công Văn số 6568/UBND-VH ngày 26 tháng 7 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19

 

IV. VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

 

- Công văn số 1172/ĐHH-VP ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

 

- Công văn số 1165/ĐHH-VP ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

 

- Công văn số 1160/ĐHH-VP ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai ứng dụng Bluezone và khai báo y tế toàn dân

 

- Công văn số 1142/ĐHH-VP ngày 27 tháng 7 năm 2020 về thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19

 

- Công văn số 1116/ĐHH-VP ngày 26 tháng 7 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

 

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×