English | Français   rss
Liên kết
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 (13-01-2022 10:10)
Góp ý

Thực hiện Nghị định 3/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Thông tư 172 ngày 30/12/2020 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QPAN, ngày 13/1, Đại học Huế tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 90 học viên là viên chức, đảng viên các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế. Do tình hình dịch bệnh COVID 19 nên lớp học được tổ chức theo hình thức online. TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế dự và phát biểu khai giảng.

 

 

Trong thời gian 4 ngày các học viên được các giảng viên thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế truyền đạt 9 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản VN, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên.

 

BT

Liên kết
×