English | Français   rss
Liên kết
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Kỷ luật trong Đảng năm 2021 (13-10-2021 17:00)
Góp ý

 

Ngày 13/10/2021, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Kỷ luật trong Đảng. Tham dự có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Huế cùng các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng của các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Đại học Huế.

 

Lớp bồi dưỡng Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Kỷ luật trong Đảng năm 2021 có sự tham dự của Lớp bồi dưỡng gồm có 94 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, ủy viên UBKT, cán bộ tham mưu công tác kiểm tra Đảng của các Đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế và các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Đảng của các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc các đảng ủy, chi ủy cơ sở; Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Huế phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

 

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng TS. Bùi Văn Lợi, UVTV, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế cho biết Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng giải quyết vấn đề cho cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Lớp bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề, đây là 06 nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, báo cáo viên Lớp là các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Lớp được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15/10/2021.

 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế đánh giá cao sự chủ động của UBKT Đảng ủy Đại học Huế trong công tác tổ chức Lớp bồi dưỡng; mong các học viên tham gia tham gia đầy đủ, hiệu quả, nắm được kiến thức để phục vụ tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cơ sở trong việc kiểm tra, giám sát của Đảng; các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng ngoài việc tiếp nhận kiến thức mới cần có những thảo luận, làm rõ các vấn đề còn chưa hiểu để nắm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

 

 

Đồng chí Dương Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề tại lớp học

 

 

Trần Đức

Liên kết
×