English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị đại biểu viên chức người lao động Cơ quan Đại học Huế lần thứ XV năm học 2023-2024 (21-12-2023 10:53)
Góp ý

Sáng 21/12, Cơ quan Đại học Huế tổ chức hội nghị đại biểu viên chức người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị viên chức lần thứ XIV, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Dự và chủ trì hội nghị có PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế; TS. Trần Đăng Huy, UVTV Đảng ủy Đaị học Huế, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đại học Huế.

 

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ năm học 2022-2023 viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế đã đạt nhiều thành tích trong các hoạt động công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, quản lý điều hành…Hoàn thiện các đề án mang tính chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; thành lập các viện mới, tổ chức lại mô hình hoạt động một số đơn vị; kết quả tuyển sinh cao;  Xếp hạng của Đại học Huế luôn ở vị trí bền vững, những chỉ số tăng vượt trội, thể hiện nội lực của Đại học Huế. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định trong quản lý điều hành, tham mưu.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan, chính quyền và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) thực hiện tốt vai trò, chức năng, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Cơ quan Đại học Huế. Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của tập thể Cơ quan và CBVC, Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần xây dựng, phát huy khối đoàn kết, thống nhất Một Đại học Huế; vun đắp các mối quan hệ trong và ngoài Đại học Huế, với các địa phương, bộ, ngành, các Đại học bạn và doanh nghiệp, đối tác; nâng cao uy tín, vị thế, danh tiếng Đại học Huế; tạo tiền đề quan trọng để phát triển bền vững. Với tinh thần đó, Đại học Huế phát huy nguồn lực, cùng chia sẻ chung nguồn lực, cơ sở vật chất, đội ngũ để cùng nhau xây dựng và phát triển dựa trên giá trị cốt lõi “Thích ứng – Tiên phong – Trách nhiệm” Báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 với những chỉ tiêu cụ thể về các mặt hoạt động.

 

Dịp này, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế và TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Ban Tổ chức cán bộ và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Nhiều cá nhân và đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Liên kết
×