English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (04-12-2023 20:38)
Góp ý

Ngày 4/12, tại Đại học Huế, PGS.TS Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS. Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng ĐH, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã cùng ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. 

 
 
Mục tiêu của hợp tác giữa hai đại học là nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên; cùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về các lĩnh vực mũi nhọn. Hướng đến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
 
 
 
Theo đó, hai bên hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thông qua trao đổi giảng viên giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tham gia hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ; xây dựng hoặc chia sẻ chương trình đào tạo đại học và sau đại học tiến đến công nhận tín chỉ lẫn nhau. Hai bên đồng tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên.
 
 
Hai bên cũng thống nhất phối hợp xây dựng các nhóm nghiên cứu liên trường, tiến đến hợp tác xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh quốc gia. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế; chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu. Hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị đại học, phát triển hệ thống, chuyển đổi số.
 
 
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đánh giá cao sự phát triển của ĐH Huế qua hàng trăm bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí thế giới, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên đang ngày càng lớn mạnh. Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất sẽ cùng đẩy mạnh hợp tác với Đại học Huế trong các lĩnh vực ưu tiên như cùng tham gia chương trình trọng điểm cấp nhà nước, các đề tài trọng điểm cấp nhà nước; thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cùng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên khi ra trường có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế
 
 
PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế khẳng định việc ký kết là cơ sở để hai đại học cùng đồng hành thực hiện sứ mạng, chiến lược phát triển, nâng cao vị thế, phát huy thế mạnh của mỗi bên và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước.
Liên kết
×