English | Français   rss
Liên kết
Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 (05-12-2023 16:53)
Góp ý

 

Ngày 05/12, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế trao quyết định và chứng nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư đến Nhà giáo Đỗ Thị Bích Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế và TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế trao giấy khen và phần thưởng của Đại học Huế cho 4 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trước 40 tuổi

 

 

Trước đó, ngày 20/11/2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023. Theo Quyết định này, năm nay Đại học Huế có 01 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư là Nhà giáo Đỗ Thị Bích Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và 17 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Trong số 18 nhà giáo của Đại học Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay, có 04 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ở độ tuổi dưới 40 tuổi. 

 

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế thông tin trong giai đoạn 5 năm (2019-2023), đây là năm Đại học Huế có số lượng nhà giáo đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư cao nhất, là thành quả nỗ lực để khẳng định vị thế của các nhà giáo, góp sức lớn để Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia. Đại học Huế tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các nhà giáo tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của Đại học Huế nói riêng và sự nghiệp giáo dục đại học nước nhà nói chung. 

 

 

 

 

 

Liên kết
×