English | Français   rss
Liên kết
Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế tổ chức lễ công bố Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường (16-01-2024 17:31)
Góp ý

Ngày 27/11/2023, Hội đồng Đại học Huế ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐĐH công nhận Giáo sư, Tiến sĩ Dương Tuấn Quang, quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020 - 2025. TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế dự và trao Nghị quyết. 

 

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế dự và trao Nghị quyết cho GS. TS. Dương Tuấn Quang, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm tặng hoa chúc mừng

 

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Chủ tịch hội đồng trường là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường theo quy định của pháp luật. Chủ tịch hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của hội đồng trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường; sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường đại học để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng trường, nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

 

Giáo sư, Tiến sĩ Dương Tuấn Quang sinh ngày 10/10/1970, là nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực hóa học, ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm năm 2023. Hiện nay, Giáo sư, Tiến sĩ Dương Tuấn Quang cũng đang đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư Dương Tuấn Quang khẳng định, Hội đồng Trường sẽ thực hiện đầy đủ chức năng quản trị đại học, thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng mô hình phát triển của Trường ĐH Sư phạm theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong trường. Đổi mới quản trị đại học theo hướng xây dựng các chính sách quản trị dựa trên quyên tắc đơn giản, thông thoáng và tạo động cơ, khuyến khích sự sáng tạo và trách nhiệm các đơn vị và cá nhân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ giáo dục đào tạo theo chuẩn quốc tế, và triển khai các Chương trình đào tạo liên kết Quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế.

 

 

Liên kết
×