English | Français   rss
Liên kết
Tỉnh Quảng Trị và Đại học Huế tập trung nguồn lực để thành lập trường đại học thành viên của Đại học Huế tại Quảng Trị (25-12-2023 19:30)
Góp ý

Ngày 25/12, tại Quảng Trị, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế và Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Xây dựng Đề án thành lập trường đại học thành viên của Đại học Huế trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Đại học Huế (Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị). Cuộc họp có sự tham dự đông đủ của lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Đại học Huế. 

 
 
Sau phiên họp thứ nhất vào tháng 8/2023, đến nay, Đề án đã được biên soạn với đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, các dữ liệu liên quan. Đánh giá sự cần thiết của việc thành lập một trường thành viên của Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, đề án nêu rõ sự phù hợp với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên cùng địa bàn.
 
Trong những năm qua, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Trường CĐSP Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của Bộ GD&ĐT, Đại học Huế cũng như chính quyền địa phương và từng bước ổn định, phát triển, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH tỉnh Quảng Trị.
 
 
 
 
Việc sáp nhập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Trường CĐSP Quảng Trị nhằm tập trung nguồn lực, tranh thủ thêm sự ủng hộ của Đại học Huế và địa phương để đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt trong bối cảnh phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đang được khuyến khích hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hiện đang hoạt động trên cùng địa bàn. Việc sáp nhập cũng phù hợp với chủ trương phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; phù hợp với định hướng phát triển của Đại học Huế.
 
 
 
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Quảng Trị thống nhất cao với đề án, với phương án đặt tên là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Huế. Lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Trị luôn ủng hộ và tham mưu lãnh đạo tỉnh về cơ chế chính sách để Trường thành viên Đại học Huế phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Trị.
 
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Xây dựng đề án trong thời gian qua để hoàn thành cơ bản và đúng tiến độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định đề án phải khai thác được sự khác biệt của trường thành viên mới thành lập với các trường đã thành lập của Đại học Huế. Đây sẽ là Trường đại học đóng trên địa bàn có vị trí thuận lợi trong giao thương đi lại với nước bạn Lào, vì vậy sẽ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nước bạn Lào trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn Đề án thể hiện rõ hơn về mặt cơ chế sử dụng đội ngũ cán bộ dùng chung của ĐHH, CSVC của ĐHH, tạo điều kiện độ tin cậy cao đối với người học. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục tham gia cùng xây dựng các vấn đề về vị trí việc làm, nhu cầu đào tạo và đào tạo lại , ưu đãi nhân tài và nhiều cơ chế chính sách liên quan. PGS. TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng đề án khẳng định đưa Đề án vào tất cả các Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình hành động của Đại học Huế, quyết tâm thực hiện thành công Đề án.
 
 
Liên kết
×