English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế lần thứ XXI (19-08-2022 17:19)
Góp ý

Ngày 19/8, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần thứ XXI nhằm đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học-công nghệ có chất lượng, có ứng dụng thực tiễn của tuổi trẻ Trường, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ đó chọn ra những đề tài xuất sắc tham dự Hội nghị khoa học tuổi trẻ ngành Y tế do Bộ Y tế và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 11/2022 tại Hà Nội.

 

 

Hội nghị được tổ chức 2 năm một lần, thu hút nhiều cán bộ trẻ và nhiều nhóm sinh viên tham gia báo cáo các công trình đã được thực hiện. Năm nay, có 72 đề tài tham gia hội nghị và báo cáo tại 7 hội trường, đại diện cho các chuyên ngành mà trường đang đào tạo.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế và PGS.TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm, Phụ trách Bộ môn Vi sinh trao giải Nhất cho các nhóm đề tài 

 

Liên kết
×