English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế: Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (29-08-2022 16:45)
Góp ý

Ngày 29/8, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế. Chủ trì hội nghị là TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế. 

 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan trình bày báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, về công tác xây dựng Đảng, đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021. Xếp loại cụ thể: 07 tổ chức đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 19 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; thành lập mới 05 tổ chức đảng; 26 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm; 192 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp 11 đảng viên; Xây dựng Hướng dẫn chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Cơ quan ĐHH. Cụ thể đến ngày 01/8/2022 tất cả 31 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận đã hoàn thành công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng kế hoạch chung của Đảng bộ ĐHH. Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình bầu bổ sung Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch Đảng ủy viên, chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030. 

 

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện các đề án tái cấu trúc các đơn vị trong Đại học Huế; chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự; lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai Phương án tự chủ cho các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính nhóm 1, 2 cụ thể cho từng hoạt động theo Quy chế Tài chính của ĐHH, các quy định hiện hành và phù hợp mô hình của Đại học Huế; Chỉ đạo tham mưu bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của ĐHH; Tham mưu về Cơ sở vật chất dùng chung của ĐHH, Quy chế Chi tiêu nội bộ của ĐHH; Quy chế Chi tiêu nội bộ Cơ quan ĐHH; Chỉ đạo hoàn thành đạt kết quả cao trong công tác tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học năm 2022, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

 

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan và TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế trao các Quyết định chuẩn y Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

Tại hội nghị, Đảng ủy Cơ quan đã công bố và trao các Quyết định chuẩn y Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025; công bố và trao các Quyết định chuẩn y Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025; thảo luận về chủ trương xây dựng “Chiến lược phát triển Trường Du lịch – Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn 2030” 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×