English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị toán học Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ tư năm 2022 (25-08-2022 09:15)
Góp ý

Gần 200 nhà khoa học, giảng viên đại học, giáo viên toán phổ thông trong nước và nước ngoài tham dự Hội nghị toán học Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ tư năm 2022 do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đăng cai tổ chức (ngày 25 và 26 tháng 08 năm 2022).

 
PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai mạc hội nghị 
 
 
Hội nghị toán học Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ tư năm 2022 là diễn đàn lớn nhất về nghiên cứu toán học của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức hai năm một lần. Mục tiêu chính của hội nghị là thảo luận và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất về các lĩnh vực khác nhau của toán học hiện đại và ứng dụng như đại số, lý thuyết số, hình học, giải tích, tối ưu và tính toán khoa học, cơ sở toán cho Tin học, xác suất và thống kế, toán tài chính, giảng dạy và lịch sử toán học.
 
Trong hai ngày hội nghị, có tổng cộng 5 báo cáo mời toàn thể của 5 nhà nghiên cứu của Miền Trung và Tây Nguyên có những kết quả nghiên cứu xuất sắc gần đây. Các báo cáo toàn thể tập trung vào những bài toán lớn và những kết quả đạt được mới nhất trong các lĩnh vực như Đại số giao hoán, Hình học đại số, Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng, Giáo dục toán học.
 
Ngoài ra, hội nghị còn có 87 báo cáo trình bày tại 4 Tiểu ban, bao gồm: Tiểu ban 1: Đại số - Lý thuyết số - Hình học – Tôpô; Tiểu ban 2: Giải tích – Phương trình đạo hàm riêng; Tiểu ban 3: Tối ưu -Tính toán khoa học – Cơ sở toán cho Tin học – Xác suất - Thống kê – Toán tài chính; Tiểu ban 4: Giảng dạy và lịch sử toán học. Mỗi tiểu ban sẽ làm việc trong hai ngày để cùng thảo luận về những kết quả nghiên cứu mới của từng lĩnh vực và những định hướng cho sự sự phát triển trong tương lai.
 
 
 
Hội nghị lần này khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng các nhà nghiên cứu và giảng dạy toán học của Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói chung. Kết quả của hội nghị đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến toán học của khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
 
Trường ĐHSP
Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×