English | Français   rss
Liên kết
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: chuyên san Khoa học Tự nhiên được lập chỉ mục trong ASEAN Citation Index (ACI) (16-12-2020 22:42)
Góp ý

Ngày 16/12/2020, Hội đồng ACI đã có thông báo chính thức về việc Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (Hue University Journal of Science: Natural Science) được lập chỉ mục trong ASEAN Citation Index (ACI).

 

Cho đến nay, Việt Nam có 20 tạp chí khoa học được lập chỉ mục trong ACI. Các tạp chí trong danh mục ACI được Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Quỹ khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đánh giá cao.

 

Trước đó, ngày 26/10/2020 Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự  nhiên cũng đã được chấp nhận chỉ mục vào hệ thống DOAJ (Thư mục các tạp chí truy cập mở - Directory of Open Access Journals). Hệ thống chỉ mục uy tín quốc tế DOAJ là bước đệm quan trọng cho các tạp chí gia nhập vào các tổ chức chỉ mục uy tín WoS và Scopus

 

https://asean-cites.org/aci_search/journal.html?b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9MTE1MDI

https://doaj.org/toc/2615-9678

Các tin mới hơn
Liên kết
×