English | Français   rss
Liên kết
Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Góp ý

Thực hiện Công văn số 5848/UBND-TP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" do Bộ Tư pháp tổ chức nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên, Đại học Huế đề nghị các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc quán triệt thông tin, truyền thông về Cuộc thi, thông tin đến toàn thể cán bộ và sinh viên để hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

 

Chi tiết về Cuộc thi xin xem file đính kèm.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×