English | Français   rss
Liên kết
Mời nộp đề xuất xin tài trợ tổ chức sự kiện (30-01-2019 14:15)
Góp ý

Viện Môi trường Stockholm (Stockholm Environment Institute, SEI) có trụ sở ở Bangkok đang thông báo mời nộp đề xuất xin tài trợ tổ chức các sự kiện quy mô khu vực Châu Á nhằm thúc đầy phát triển bền vững về môi trường trong sự gắn kết với vấn đề giới và bình đẳng xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Quỹ Hợp tác Chiến lược (Strategic Collaboration Fund) do Chính phủ Thụy Điển tài trợ. Các sự kiện có thể là diễn đàn, đối thoại, hội nghị,... với mức tài trợ cho mỗi sự kiện là 500.000 SEK, tương đương khoảng 50.000 USD.

 

Các sự kiện được tập trung vào 6 nhóm chủ đề: 1- Thích ứng với BĐKH (Actionable knowledge for sustainable development, climate change adaptation and disaster resilience), 2-Giảm thiểu rủi ro thiên tai (Local level action for transforming communities at risk in Asian citie), 3-Năng lượng (Energy investments in contested landscapes in Asia), 4-Giới (Greening growth: Transformative practices and reflections on gender and environmental justice), 5- Nước (Water, landscapes and ecosystems: Contributing to human development for Asia) và 6- Nông nghiệp (Smallholders of the 21st century as the primary drivers of sustainable agriculture).

 

Hạn cuối nộp đề xuất là 17g00 ngày 28/02/2019. Kết quả xét chọn sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2019.

 

Chi tiết và biểu mẫu xin mời truy cập vào đây.

 

(Nguồn: www.sei.org)

Ban KHCN&MT

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×