English | Français   rss
Liên kết
Quyết định phê duyệt Chương trình KHCN cấp Bộ và danh mục các đề tài thuộc Chương trình (07-05-2018 19:39)
Góp ý

Đại học Huế công bố Quyết định số 154/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình KHCN cấp Bộ  và danh mục các đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế” để phục vụ việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài.

Toàn văn Quyết định 154/QĐ/BGDĐT có thể xem hoặc tải về tại đây

Cập nhật: Ngày 08/5/2018, Đại học Huế đã có công văn số 562/ĐHH-KHCNMT thông báo về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc  Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2018. Nội dung thông báo 562/ĐHH-KHCNMT mời xem tại đây.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×