English | Français   rss
Liên kết
Lịch họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019 (18-10-2018 19:39)
Góp ý

Đại học Huế xin thông báo lịch họp các hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019 như sau:

 

(Chú ý: Số thứ tự các hội đồng, danh sách thành viên các hội đồng theo Quyết định số 1317/QĐ-ĐHH ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế)

 

Thời gian

Phòng họp I.2, số 4 Lê Lợi

Phòng họp I.7, số 4 Lê Lợi

Ngày 18/10/2018 (Thứ năm)

14:00 – 15:00

 

Hội đồng 09

Đề tài: Nghiên cứu tri thức và hệ thống canh tác bản địa thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/10/2018 (Thứ hai)

14:00 – 15:00

 

Hội đồng 04

Đề tài: Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực Duyên hải Miền Trung

     

Thời gian

Phòng họp I.1, số 4 Lê Lợi

Phòng họp I.7, số 4 Lê Lợi

Ngày 23/10/2018 (Thứ ba)

7:30 – 8:30

Hội đồng 11

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa lên chức năng sinh sản của nam giới hiếm muộn

Hội đồng 07

Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phục hồi và phát triển hệ sinh thái rú cát dựa vào cộng đồng theo hướng thích ứng với biến đối khí hậu ở vùng ven biển miền Trung

8:30 – 9:30

 

Hội đồng 08

Đề tài: Nghiên cứu kĩ thuật sản xuất rượu men lá tại Bình Trị Thiên

9:30 – 10:30

Hội đồng 12

Đề tài: Bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015

Hội đồng 06

Đề tài: Phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng tạo hạt biofloc nhằm ứng dụng trong công nghệ nuôi tôm biofloc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

10:30 – 11:30

Hội đồng 16

Đề tài: Phát triển mô hình hoạt động song song đa cấp để tăng hiệu năng hoạt động của CAPE

Hội đồng số 10

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống cá Kình (Siganus canaloculatus).

14:00 – 15:00

 

Hội đồng 13

Đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì nhiều thành phần trên cơ sở Bi0,5(Na1-xKx)0,5(Ti1-ySny)O3

15:00 – 16:00

 

Hội đồng 14

Đề tài: Nghiên cứu tính chất của các trạng thái phi cổ điển hai mode, ba mode và áp dụng chúng trong lý thuyết thông tin lượng tử

16:00 – 17:00

 

 Hội đồng 15

Đề tài: Xây dựng mã chương trình phản ứng (d,p) sử dụng thế quang học vi mô để nghiên cứu một số hạt nhân không bền

Ngày 24/10/2018 (Thứ tư)

7:30 – 8:30

 

Hội đồng 01

Đề tài: Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu véc tơ không trơn có ràng buộc

8:30 -9:30

 

Hội đồng 02

Đề tài: Cải cách giáo dục ở một số quốc gia Đông Nam Á từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

9:30 – 10:30

 

Hội đồng 03

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu  cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa Thiên Huế

10:30 – 11:30

 

Hội đồng 05

Đề tài: Nghiên cứu huyền thoại trong văn học từ góc nhìn kí hiệu học văn hóa qua trường hợp tiểu thuyết của Kawabata Yasunari và Haruki Murakami.

Liên kết
×