English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký tham dự và gửi tham luận Hội thảo VEC 2018 (21-05-2018 09:18)
Góp ý

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho hoạt động lập pháp, giám sát và tham mưu cho Quốc hội trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến giáo dục và đào tạo, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội thông báo về việc tổ chức Hội thảo VEC 2018 với chủ đề "Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế" đến đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học Đại học Huế đăng ký, gửi tham luận tham gia Hội thảo.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×