English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về Hội thảo Quốc tế “GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG ” (17-10-2018 14:19)
Góp ý

 

Trong bối cảnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đổi mới chương trình và sách giáo khoa đang được thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh xã hội đang có nhiều hiện tượng tiêu cực, tội phạm ở tuổi vị thành niên, ma túy, bạo lực học đường có xu hướng phổ biến và gia tăng, vấn đề giáo dục đạo đức và rộng hơn là giáo dục giá trị một lần nữa lại được đặt ra cấp bách và thu hút sự quan tâm của những người làm giáo dục, các bậc phụ huynh và của xã hội nói chung.

 

Giáo dục giá trị là giáo dục ý thức về giá trị, về cách sống, ý thức về bản thân mình, về thái độ và hành vi của mình trong cuộc sống, trong quan hệ của mình với người khác trên cơ sở hướng tới các giá trị Chân, Thiện, Mỹ. Cùng với giáo dục tri thức và giáo dục kỹ năng hoạt động, giáo dục giá trị là một trong ba nội dung cơ bản của giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, giúp cho việc hình thành và phát triển nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, ý thức công dân và đời sống tinh thần cho học sinh, góp phần thực hiện tuyên ngôn giáo dục của Liên Hợp Quốc: học không chỉ để biết làm, để có tri thức mà còn để tự khẳng định mình và để sống với nhau.

 

Nhằm tạo diễn đàn để thảo luận các vấn đề trên đây, Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế Đại học Huế phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG”.  Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề sau đây:

 

1.     Nhu cầu và tính cấp thiết của giáo dục giá trị trong nhà trường hiện nay.

 

2.     Mục tiêu, nội dung, đặc điểm và phương pháp giáo dục giá trị cho học sinh

 

3.     Những giá trị nền tảng, truyền thống và hiện đại cần giáo dục cho học sinh.

 

4.     Giáo dục giá trị trong Chương trình, Sách giáo khoa hiện hành và cải cách.

 

5.     Thực trạng giáo dục giá trị trong nhà trường hiện nay, những biện pháp giải quyết.

 

6.     Vị trí và trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ.

 

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 03/01/2019 tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục T.p Hồ Chí Minh.

 

Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, các nhà khoa học, nhà văn hóa trong nước và quốc tế.

 

Các báo cáo và tham luận xin gửi về Ban tổ chức Hội thảo trước ngày 30/11/2018 theo địa chỉ: 2rie.edu@gmail.com.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-         TS. Trần Minh Hường - Phó trưởng Ban tổ chức Hội thảo, ĐT: 0918978117

-         CN. Phạm Thạch Thảo - Thư ký Hội thảo, ĐT: 028.36369547

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn sự tham gia của Quý vị./.

 

TM.BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Trưởng ban

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×