English | Français   rss
Liên kết
Thông báo: Chương trình hỗ trợ học bổng và nghiên cứu dự án FTViet năm 2018 (11-05-2018 07:50)
Góp ý

 

Dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái xã hội trong các cảnh quan rừng được quản lý tại địa phương” (FTViet) giữa Đại học Lausanne (UNIL) - Thuỵ Sĩ, Viện Tài nguyên Môi trường (IREN) và Trường Đại học Nông Lâm (HUAF), Đại học Huế thông báo về chương trình hỗ trợ học bổng và nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học. (Chi tiết Chương trình)

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×