English | Français   rss
Liên kết
Tổng kết, trao giải hội thi Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020 (22-01-2021 10:25)
Góp ý

Ngày 21/1/2021, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải hội thi Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020.

 

 

 

 

Trước đó, ngày 25/12/2020, Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020” (Hội thi trực tuyến) do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức đã thu hút sự tham gia của các đội thi từ các Công đoàn trực thuộc. Công đoàn Đại học Huế tham gia với 15 đội là các CĐCS trực thuộc (các đơn vị có Ủy ban kiểm tra Công đoàn) tham gia. Các đội đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện, chuẩn bị chu đáo và tích cực tham gia Hội thi.

 

Tổng kết Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2020 Công đoàn Đại học Huế có nhiều đội đạt giải cao. Cụ thể:

- Giải Nhất: CĐCS Trường ĐH Nghệ thuật;

- Giải Ba: CĐCS Trường ĐH Kinh tế, CĐCS Cơ quan ĐHH, CĐCS Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị và CĐCS Trường ĐH Nông Lâm.

 

Dịp này, CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn ĐHH vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo Công đoàn cơ sở tham gia Hội thi.

 

CĐ ĐHH

Liên kết
×