English | Français   rss
Liên kết
Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (04-06-2021 14:47)
Góp ý

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn thành kế hoạch năm học, Đại học Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau đây: 

Các tin đã đăng
Liên kết
×