English | Français   rss
Liên kết
Triển khai áp dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 (07-06-2021 17:14)
Góp ý

Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ người dân khai báo y tế, đăng ký lưu trú, hỗ trợ tra cứu địa điểm thuộc diện cách ly tập trung khi công dân trở về địa phương hay ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác truy vết dịch tễ, theo dõi lịch trình di chuyển của công dân,... đã góp phần giúp tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm soát tốt tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn. 

 

Xem toàn văn công văn ở file đính kèm. 

Liên kết
×