English | Français   rss
Liên kết
Tăng cơ hội cho sinh viên và giảng viên tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (21-10-2022 20:02)
Góp ý

PGS. TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế và Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, diễn đàn. Lễ ký kết diễn ra vào chiều 21/10 tại Đại học Huế.

 

Với cam kết này, Đại học Huế và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ cùng phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, hoạt động để góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam để khai thác trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt đang học tập và làm việc ở nước ngoài nhằm tạo mối liên kết, trao đổi, hỗ trợ các dự án, đề tài, nhiệm vụ cụ thể mà Đại học Huế quan tâm; cùng thúc đẩy các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo của các Đại học Quốc gia và Đại học vùng; hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của NIC trong công tác ươm tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, giải quyết các vấn đề công nghệ. 

 

 

 
 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×