English | Français   rss
Liên kết
Quyết định về việc thí sinh được xét trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế theo phương thức tuyển sinh riêng của các đơn vị đào tạo (05-10-2022 15:00)
Góp ý

Đại học Huế thông báo về việc thí sinh được xét trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Huế năm 2022 theo phương thức tuyển sinh  riêng của các đơn vị đào tạo

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×