English | Français   rss
Liên kết
Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới (07-10-2022 11:08)
Góp ý

Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia do Đại học Huế phối hợp với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức tại Huế ngày 7/10/2022. PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế; hơn 350 đại biểu từ các đại học, trường đại học và cao đẳng toàn quốc tham dự hội thảo. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội thảo 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

 

Sau gần 35 năm thực hiện đổi mới giáo dục, giáo dục đại học Việt Nam đã phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng hóa về loại hình và các hình thức đào tạo, bước đầu điều chỉnh cơ cấu hệ thống, cải tiến chương trình, quy trình đào tạo và huy động được nhiều nguồn lực xã hội. Dù đã có những chuyển biến tích cực, song chất lượng giáo dục đại học vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Điều này càng trở thành bức thiết khi giáo dục đại học đang thoát dần khỏi mô hình truyền thống để có thể đáp ứng các đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là thách thức và cơ hội sau đại dịch Covid 19.              

          

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo Chương trình hoạt động năm 2022 của Hiệp hội, hưởng ứng Hội nghị thế giới lần thứ ba về giáo dục đại học do UNESCO tổ chức tại Barcelona (18-22/5/2022), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”. Hội thảo là diễn đàn khoa học để các trường Đại học trong cả nước trao đổi kinh nghiệm cũng như cùng đưa ra các giải pháp thực tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.             

 

 

Đại biểu tham dự đã thảo luận xoay quay các vấn đề: nhận dạng các rào cản trong phát huy quyền tự chủ đại học để nâng cao chất lượng giáo dục đại học;  định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học; Nâng cao năng lực của các hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học và bên trong các tổ chức kiểm định chất lượng; Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học; Sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp là điều cần thiết trong bối cảnh hội nhập như hiện nay; Xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học mở, đại học số, linh hoạt và liên thông; Xây dựng đội ngũ giảng viên và trọng dụng nhân tài trong giáo dục đại học.

 

Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới là vấn đề thời sự có ý nghĩa khoa học. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học, nhận nhiệm vụ này đồng nghĩa với nhận trách nhiệm lớn với đất nước trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và trên thế giới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo này cũng là cơ hội để các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng đào tạo, một trong những vấn đề quan trọng của giáo dục đại học nước nhà.                                                                                    

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong thời gian tới không những phải tăng quy mô mà còn phải tập trung nâng cao chất lượng. Thứ trưởng mong muốn hội thảo lần này, qua các tham luận, các bên liên quan sẽ có cái nhìn hệ thống về chất lượng giáo dục đại học, chất lượng giáo dục đại học thể hiện qua yếu tố nào. Trong bối cảnh mới của thế giới và của đất nước, cơ hội và thách thức mới, yêu cầu đặt ra và những khó khăn đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giải pháp đối với các cấp, bên liên quan để nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

 

Hội thảo diễn ra trong cả ngày 7/10/2022. Tập sách Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới gồm 94 bài báo do Nhà Xuất bản Đại học Huế xuất bản là nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai các hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×