English | Français   rss
Liên kết
Đào tạo Nghệ thuật trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay (07-10-2022 07:23)
Góp ý

Ngày 06.10.2022, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế phối hợp với Câu lạc bộ Khối đào tạo Giáo viên Nghệ thuật và Câu lạc bộ Khối trường Mỹ thuật Ứng dụng, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc: “Đào tạo Nghệ thuật trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay” nhằm đề ra những giải pháp mang tính khoa học về đào tạo nghệ thuật cho phù hợp với sự phát triển và hội nhập. 

 

Hội thảo là dịp để các Trường đào tạo mỹ thuật trên cả nước gặp gỡ và trao đổi học hỏi về học thuật, nghiên cứu và phát triển về mỹ thuật trong đó Hội thảo tập trung vào hai nội dung trọng tâm là đào tạo nguồn giáo viên mỹ thuật và công tác đào tạo lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng.  Nội dung thảo luận, trao đổi về những định hướng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng và nguồn nhân lực mỹ thuật cho đất nước. Nâng cao hiệu quả và chất lượng tuyển sinh của khối ngành nghệ thuật, tìm ra những phương thức mới hiệu quả trong phát triển đào tạo, bồi dưỡng tài năng và nguồn nhân lực mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức VHNT và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng.

 

 

Chương trình Hội thảo gồm nhiều các hoạt động ý nghĩa như: Trao kỷ niệm chương của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; Lễ Ký kết Hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Nghệ thuật với các đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội; Trường Đại học Thủ Dầu Một; Trường Đại học Văn hóa Hồ Chí Minh; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Cao đẳng Nghệ thuật và Du lịch Hà Tĩnh; Cao đẳng Nghệ thuật và Du lịch Nam Định.

 

Ban tổ chức đã nhận 99 bài viết của 111 tác giả từ các trường ĐH, CĐ gửi đến, các vấn đề được đưa ra thảo luận gồm: Chia sẻ thông tin, quan điểm, tăng cường hiểu biết về giá trị thẩm mỹ nghệ thuật; Đánh giá, bàn luận một số quan điểm liên quan trong công tác quản lý, đào tạo giáo dục nghệ thuật, nghệ thuật thiết kế sản phẩm và nghệ thuật tạo hình; Diễn đàn tham vấn và trình bày những sáng kiến, giải pháp, chiến lược trong quản lý, đào tạo khối ngành VHNT bảo đảm đúng hướng của Hội thảo đề ra". Ban tổ chức phối hợp Nhà xuất bản Đại học Huế xuất bản Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN. 

 

Hội thảo Đào tạo nghệ thuật trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay nhằm để góp tiếng nói chung nhất về nâng cao chất lượng trong lĩnh vực quản lý, đào tạo. Hội thảo chính là nguồn thông tin hỗ trợ cho tổ chức Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN, CLB Khối đào tạo giáo viên nghệ thuật, CLB khối trường MTUD có cơ sở báo cáo để ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù khối ngành VHNT

Các tin đã đăng
Liên kết
×