English | Français   rss
Liên kết
Cần thiết có một trường đại học của Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị (10-10-2022 15:03)
Góp ý

Đó là mong muốn, là quyết tâm của ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị được TS. Lê Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và Đại học Huế do PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế chủ trì sáng ngày 10/10/2022. Cùng tham gia buổi làm việc có TS. Trương Đình Thăng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

 

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế và TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thống nhất việc thành lập một trường Đại học của Đại học Huế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là cần thiết, đáp ứng mong mỏi của nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

 

Theo lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị, chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Đại học Huế là hoàn toàn khả thi dựa trên những thuận lợi về cơ sở vật chất, đội ngũ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị, các tỉnh lân cận và nước bạn Lào; tận dụng nguồn lực chung của Đại học Huế trong đào tạo các ngành có nhu cầu cao. Trường Đại học Quảng Trị sẽ là một đơn vị của Đại học Huế, là trường đại học nhiều cấp học, đa ngành, đa lĩnh vực; phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện các đề án, đề tài phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.   

 

 

 

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế khẳng định việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Đại học Huế là thực sự cần thiết, phù hợp với bối cảnh và các chủ trương của Đại học Huế, chủ trương của tỉnh Quảng Trị trong việc sắp xếp, phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo, nâng cao năng lực đào tạo các trình độ, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư. Đại học Huế giao cho Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị làm đầu mối, làm việc với các đơn vị có liên quan, xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Đại học Huế (Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị), trình Giám đốc Đại học Huế trong tháng 11/2022 để có cơ sở làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị hiện trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Trường có 04 phòng chức năng (Tổ chức – Hành chính & Công tác Sinh viên, Đào tạo – Khảo thí, Tài chính – Quản trị, Khoa học Công nghệ - Đảm bảo chất lượng & Hợp tác quốc tế); 03 khoa chuyên môn (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông, Giáo dục Nghề nghiệp); 02 trung tâm (Bồi dưỡng – Liên kết đào tạo & Ngoại ngữ - Tin học, Công nghệ thông tin – Thư viện) và 01 Trường Phổ thông liên cấp.

Các tin đã đăng
Liên kết
×