English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế và Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi học thuật (18-10-2022 17:00)
Góp ý

Ngày 18/10, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế đã ký biên biển ghi nhớ về hợp tác và trao đổi học thuật với Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc do GS.TS. Choi Oe –Chool,  Hiệu trưởng đã ký, trước sự chứng kiến của Ông Yeo Taek Dong, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Viện trưởng Viện đào tạo tiếng Hàn Trường Đại học Yeungnam.

 

Hai bên cùng thỏa thuận phối hợp nghiên cứu chung và tổ chức hội nghị, hội thảo; trao đổi thông tin và tài liệu học thuật; trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu; trao đổi sinh viên đại học và học viên sau đại học; trao đổi tài liệu khoa học, các ấn phẩm và thông tin khác mà cả hai bên cùng quan tâm.

 

Cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ trao đổi học thuật, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác thực hiện trao đổi sinh viên nhằm mục đích thúc đẩy giao lưu và đào tạo quốc tế giữa hai nước Hàn-Việt. Để thực hiện chương trình trao đổi sinh viên, hai trường tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm mang tính quốc tế thông qua việc học tập tại trường mời học; có thể thực hiện trao đổi 5 sinh viên vào mỗi năm học và thống nhất các thủ tục hỗ trợ cho việc trao đổi sinh viên được thuận lợi.

 

Trường Đại học Yeungnam có quy mô khoảng 29.000 sinh viên và 2,700 học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Các tin đã đăng
Liên kết
×