English | Français   rss
Liên kết
Hội đồng Đại học Huế ban hành các Nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 (10-10-2022 15:44)
Góp ý

 

Ngày 10/10/2022, Hội đồng Đại học Huế đã ban hành các Nghị quyết về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐĐH bổ nhiệm ông Bùi Văn Lợi, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Nghị quyết số 69/NQ-HĐĐH bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Xuân Dung, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Trước đó, Đại học Huế đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×