English | Français   rss
Liên kết
Khởi động cuộc thi Sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (05-02-2021 14:31)
Góp ý

Sáng ngày 05/02/2021, TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế chủ trì hội nghị triển khai cuộc thi “Sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Khoa Kỹ thuật và Công nghệ phối hợp với Trung tâm khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế tổ chức.

 

Tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung triển khai tổ chức cuộc thi, gồm: Kế hoạch tổ chức, phát động cuộc thi, Quy chế cuộc thi. Cuộc thi "Sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" dành cho cho sinh viên và giảng viên trẻ từ các trường đại học/cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tham gia cá nhân hoặc theo nhóm.

 

Sáng kiến là dự án, tiểu dự án, nghiên cứu khoa học, các biện pháp/giải pháp kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chiến dịch, sự kiện,hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng hiệu quả và mối liên hệ giữa sử dụng sử dụng năng lượng hiệu quả và biến đổi khí hậu, mang tính thực tiễn, khả thi và có thể áp dụng được ở Thừa Thiên Huế. Các nhóm/cá nhân đề xuất sáng kiến sẽ phải thể hiện cam kết và sẵn sàng thực hiện sáng kiến của mình nếu có hỗ trợ tài chính từ dự án.

 

Các dự án sẽ trải qua các vòng: Ý tưởng, Xây dựng đội nhóm, Xây dựng mô hình thực thi ý tưởng, Nguyên mẫu, Kết nối đầu tư. 

 

Ban tổ chức sẽ sớm triển khai cuộc thi để sinh viên, giảng viên trẻ trên địa bàn Thừa Thiên Huế có cơ hội được thể hiện tài năng của mình. 

 

PV

Liên kết
×